Bästa elbolaget 2024

Sedan elmarknaden i Sverige avreglerades 1996 kan man som elkonsument själv välja vilket elbolag som ska leverera elen. Elkonsumenter som tecknar ett elnätsavtal och inte gör ett aktivt val av elhandelsavtal, blir tilldelade ett så kallat anvisningsavtal. Dessa anvisningsavtal har oftast betydligt högre avgifter. Trots det har drygt 8 % av Sveriges elkonsumenter ett anvisat avtal.

I Sverige finns det över 100 olika elhandelsbolag som erbjuder elavtal till privatkonsumenter. Med tanke på antalet kan många uppleva att det är svårt att veta vilket elbolag som är bäst. I denna guide går vi igenom vad som är viktigt att tänka på inför ett val av elbolag.

1. Vanliga typer av elavtal

Inför val av elbolag är det viktigt att bestämma vilken typ av elavtal som man vill teckna. De flesta elbolag erbjuder elavtal med rörligt elpris, då det är den populäraste avtalsformen i Sverige. Vissa elbolag erbjuder fler typer av elavtal, exempelvis elavtal med fast elpris.

1.1 Fördelning av avtalstyper enligt SCB

Enligt statistik från Statistiska centralbyrån som avser april 2023, är fördelning mellan de vanligaste avtalstyperna följande:

1) Avseer olika typer av mix-avtal, kombinationsavtal och förvaltade avtal.

1.2 Rörligt elpris (Månadspris)

Rörligt elpris innebär att ditt elpris följer prisutecklingen på elbörsen Nord Pool. Du blir debiterad för ett elpris som varierar månad till månad. Med månadspris betalar du samma elpris oavsett när på dygnet du använder el.

Elavtal med rörligt elpris har visat sig ge lägst elpris över en längre tid. Däremot får du räknas med att elpriset tillfälligt kan bli väldigt högt under vissa månader.

1.3 Rörligt elpris (Timpris)

Med timpris följer ditt avtal prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool timme för timme. Din elanvändning räknas av per timme, vilket innebär att du har möjligheten att anpassa din elanvändning baserat på spotpriserna på Nord Pool. Genom att använda mer el när spotpriserna är låga är det möjligt att spara pengar och sänka elkostnaderna.

De flesta elkonsumenter har svårt att flytta merparten av konsumtionen under dygnet, däremot kan det finnas konsumtion som kan flyttas, exempelvis laddning av elbilen och tvättning.

1.4 Fast elpris

Fast elpris innebär att du betalar samma pris per kWh under hela avtalstiden. Vanliga avtalslängder är 12, 24 och 36 månader.

2. Kostnader och avgifter

Elbolag tar vanligtvis ut två typer av avgifter, ett rörlig påslag per kWh och en fast avgift. Avgifterna ersätter elbolaget för arbetet att bland annat köpa in elen från elbörsen Nord Pool. 

För elavtal med rörligt elpris tillkommer vanligtvis ett påslag på omkring 5 – 8 öre/kWh inkl. moms. För elavtal med fast elpris redovisar elbolaget inte något påslag, eftersom påslaget är inkluderat i det totala elpriset per kWh. 

Oavsett avtalstyp tillkommer vanligtvis en fast månadsavgift på cirka 40 – 70 kr inkl. moms.

2.1 Påslag

För elavtal med rörligt elpris är det viktigt att kontrollera det rörliga påslaget. Vissa elbolag redovisar påslaget på ett otydligt sätt, därav behöver man kontrollera att påslaget inkluderar samtliga rörliga kostnader, som exempelvis elcertifikat, när man jämför påslaget mellan olika elbolag.

2.2 Elcertifikat

Vissa elbolag redovisar kostnaden för elcertifikat separat, medan andra inkluderar denna kostnad i påslaget. Elcertifikatsystemet infördes 2003 med syftet att öka elproduktionen från förnyelsebara energikällor. Systemet innebär att producenter av förnybar el får elcertifikat tilldelade av staten, som producenterna kan sälja på en öppen marknad. Elanvändare är tvugna att köpa en viss mängd elcertifikat, som fastställs genom den så kallade kvotplikten. 

2.3 Volympåslag

För elavtal med rörligt elpris (månadspris) tillkommer alltid ett så kallat volympåslag som varierar månad till månad. Volympåslaget tillkommer eftersom de flesta elhandelskunder använder mer el under dygnets dyrare timmar. Volympåslaget tillsammans med det genomsnittliga spotpriset på Nord Pool utgör elbolagets totala inköpskostnad för el. Volympåslaget baseras på hur elbolagets kunder i ett elområde förbrukar el.

2.4 Ursprungsmärkt el 

Om du har valt någon typ av miljöavtal tillkommer en kostnad. Miljöavtal innebär vanligtvis att elen är ursprungsmärkt från förnyelsebara energikällor som exempelvis vindkraft och vattenkraft.

Hos vissa elbolag som erbjuder förnybar eller fossilfri el går det inte göra ett aktivt val. Hos dessa elbolag ingår oftast kostnaden för ursprungsgarantierna i påslaget och kostnaden redovisas därmed inte separat.

3. Erbjudanden till nya kunder

Det finns elbolag som erbjuder förmånliga rabatter till nya kunder. Dessa erbjudanden gäller oftast under det första året, och kan exempelvsis vara att elbolaget bjuder på den fasta månadsavgiften under det första året som kund. 

Med tanke på att månadsavgiften oftast är cirka 40 – 60 kr, blir den totala rabatten cirka 480 – 720 kr.

Om du väljer att teckna ett elavtal med rabatt, kom ihåg att kontrollera avgifterna som gäller efter den inledande perioden med rabatt. Elbolagen redovisar normalt sätt endast priset för det första året.

4. Kundnöjdhet enligt Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex undersökaren årligen kundnöjdheten i elhandelsbranschen. Kundnöjdheten anges i ett tal mellan 0 – 100. Ett högre tal innebär en högre kundnöjdhet.

Den senaste statistiken som publicerades november 2022 visar att följande elbolag har högst kundnöjdhet bland privatkunder:

Tibber: 75,3

=

GodEl: 74,8

=

Trollhättan Energi: 73,0

=

Skellefteå Kraft: 72,8

=

Jämkraft: 72,6

=

Dalakraft: 70,7

=

Enkla Elbolaget: 69,1

=

Borås Elhandel: 68,6

Övriga: 67,6

=

Telge Energi: 67,1

=

Oskarshamn Energi: 66,8

=

Vattenfall: 64,2

Branschen: 63,4

=

Göta Energi: 61,9

=

Göta Energi: 60,2

=

E.ON: 57,1

5. Schysst elhandel

Certifieringen Schysst elhandel är framtagen av Energiföretagen Sverige med syfte att underlätta för elkonsumenter att välja elbolag. Certifierade elbolag har antagit ett antal löften som bland annat innebär att prissättningen ska vara transparent och enkel att förstå. Det oberoende certifieringsföretaget DNV hanterar certifieringsprocessen.

Följande elbolag är certifierade (juni 2023):

Affärsverken Karlskrona
Ale El
Alingsås Energi
Bixia
Bodens Energi
Borlänge Energi
Borås Elhandel
C4 Energi
E.ON
Eskilstuna Energi & Miljö
Falkenberg Energihandel
Falu Energi & Vatten
Fortum
Fyrfasen Energi
Gislaved Energi
Godel
Gotlands Elhandel
Göta energi
Göteborg Energi Din El
Halmstads Energi och Miljö
Helsinge Elhandel
Härryda Energi
Kalmar Energi
Karlskoga Energi & Miljö
Karlstads Energi
Kinnekulle Energi
Kraftringen
Lerum Energi
LRF Samköp
Luleå Energi
Mälarenergi
Mölndal Energi
Nybro Energi
Skellefteå Kraft
Skånska Energi
Sollentuna elhandel
Storuman Energi
Strängnäs Energi SEVAB
Telge Energi
Tidaholms Energi
Tranås Energi
Trollhättan Energi
Upplands Energi
Vattenfall
Västerbergslagens energi
Västervik Miljö & Energi
Östra Kinds Elkraft

 

Schysst Elhandel

6. Elbolag med många klagomål

Konsumenternas energimarknadsbyrå har en lista med elbolag som har mottagit många inkomna klagomål under de senaste tolv månaderna. Företag högre upp i listan har flest inkomna klagomål. 

För ett elbolag ska finnas med på listan är kravet att minst 44 klagomål har inkommit till Energimarknadsbyrån under de senaste tolv månaderna. 

Listan uppdateras kvartalsvis. I listan som revideras i april 2023 finns följande elbolag med: 

Läs mer om klagomålsinformation på Energimarknadsbyrån.se.

7. Rekommenderade elbolag

Om du prioriterar högsta möjliga kundnöjdhet rekommenderas elbolaget Tibber. Tibber utsågs som elbolaget med högst kundnöjdhet i hela branschen enligt Svenskt Kvalitetsindex senaste undersökning.

Vanliga frågor om elbolag

Vilket elbolag är bäst?

Baserat på kundnöjdhet från Svenskt kvalitetsindex senaste undersökning är följande elbolag bäst för privatkonsumenter: Tibber,  GodEl, Trollhättan Energi, Skellefteå Kraft och Jämtkraft.

Hur många elbolag finns det i Sverige?

Det finns cirka 150 elbolag i Sverige som erbjuder elhandelsavtal till privatkonsumenter.

Vilka elbolag har många inkomna klagomål?

Baserat på senaste sammanställningen från Konsumenternas energimarknadsbyrå (april, 2023) har följande elbolag många inkomna klagomål de senaste 12 månaderna: Telinet Energi, Stockholms elbolag och Svealands elbolag.

Vilka typer av avgifter har elbolagen?

Elbolag har två olika typer av avgifter, ett rörligt påslag per använd kWh och en fast avgift per månad. Det rörliga påslaget ligger oftast i intervallet 5 – 8 öre/kWh inkl. moms och den fasta månadsavgiften uppgår oftast till cirka 40 – 70 kr inkl. moms.

Tips: Var noga med att kontrollera att det redovisade påslaget inkluderar samtliga avgifter, som exempelvis elcertifikat och eventuella ursprungsgarantier.