Luftvärmepump – Bäst i test 2024

 

I Sverige är värmepumpar ett av de populäraste uppvärmningsalternativen, speciellt för hus som ligger utanför ett fjärrvärmenät. Den främsta fördelen är värmepumpens höga verkningsgrad, som innebär att den kan producera cirka 5 kWh värme med endast 1 kWh el.

Luftvärmepumpen, även kallad luft-luft värmepump, är den vanligaste typen av värmepump i Sverige, då den är enkel att installera som ett komplement till befintligt uppvärmningssystem. Luft-luftvärmepumpar har en kort återbetalningstid, tack vare dess effektivitet jämfört mot el-radiatorer.

Bästa luftvärmepumpen 2023 – 2024

Baserat på vår analyser av experttester rekommenderar vi två luftvärmepumpar från Panasonic och en luftvärmepump från Mitsubishi. Vi har baserat våra rekommendationer på tester utförda av Folksam.

Panasonic HZ35WKE

Panasonic Luftvärmepump Hz35wke

Usedd till Bra val av Folksam 2020.

Usedd till Bäst i test inom kategorin ”Stor villa” av återförsäljaren Zave.

Rekommenderad butik:

Fördelar

Värmeeffekt: 7,83 kW. Standardvärme upp till  100 m² (extra uppvärmning till 150 m² )

Årsverkningsgrad (SCOP): 5,29 

Garanti: 5 år

Inbyggd Wifi-styrning

Mijljövänligt köldmedium (R32)

Miljöklass A+++

  Luftrening med Nanoe™ X teknologi

   Tyst, inomhusdelen avger 18 dB.

    Garanti

    När du köper din Panasonic luftvärmepump från en Panasonic auktoriserad återförsäljare (Panasonic PRO Partner) erbjuds 5 års garanti. Garantin omfattar produktfel och gäller 5 år från installationsdagen.

    Luftrening

    Panasonics luftreningsteknik Nanoe™ X tar bort dåliga lukter i hemmet och förbättrar ditt inomhusklimat. Tekniken förhindrar tillväxten och spridning av både allergier och virus. Tekniken hjälper även till att hålla din hud och ditt hår återfuktat.

    Uppkoppling

    Panasonic HZ35WKE har inbyggd WiFi, vilket innebär att du inte behöver installera en extern adapter. Med Panasonics App och deras molntjänst Panasonic Comfort Cloud är det enkelt att styra och övervaka värmpumpen på distans. Appen har även en funktion som visar värmepumpens elanvändning. 

    Mitsubishi Electric LN35 HERO 2.0

    Panasonic Hz35wke

    Modellerna LN35VGHZ och LN35VGHZ2 i samma serie från Mitsubishi blev utsedda till Bra val av Folksam 2020.

    Rekommenderad butik:

    Fördelar

    Värmeeffekt: Välj mellan 6,6 kW (standardvärme upp till 110 , extra uppvärmning upp till 140 m²).

    Årsverkningsgrad (SCOP): 5,10.

    Garanti: 5 år.

    Välj mellan fyra färger på inomhusenheten: vit, svart, röd och silver.

    Plasma Quad Filter tar bort 94-99 % av oönskade luftburna partiklar

    Inbyggd WiFi.

     Miljöklass A+++

      Tyst, inomhusdelen avger 19 dB.

       Nattläge, sänker ljudnivån med 3 dB.

        Underlag till vår bedömning

        Vi har baserat våra rekommendationer på följande tester:

        Folksam

        Folksams första undersökning av värmepumpar publicerades 2016. I den senaste studien som publicerades 2020 uppdaterades undersökningen med nya värmepumpar. I den senaste undersökningen jämförs 76 värmepumpar från 14 olika tillverkare, varav 40 stycken luft-luftvärmepumpar. Av dessa 40 stycken mottog 17 stycken utmärkelsen Bra val.

        Folksam baserade sin undersökning på följande fyra kriterier: garanti, funktion, miljö och effektivitet.

        1. Introduktion till luft-luftvärmepumpar

        Luft-luft värmepumpar erbjuder en rad fördelar som kan förbättra ditt inomhusklimat och minska energikostnaderna. En av de främsta fördelarna med en luft-luft värmepump är dess energieffektivitet. Genom att utnyttja den befintliga värmen i utomhusluften kan en värmepump producera mer värmeenergi än den elenergi den förbrukar. Detta innebär lägre uppvärmningskostnader och en minskad miljöpåverkan.

        En annan stor fördel är att luft-luft värmepumpar kan användas både för uppvärmning och kylning. De kan effektivt hålla ditt hem varmt på vintern och svalt under sommaren, vilket eliminerar behovet av separata uppvärmnings- och kylsystem. Detta kan spara både pengar och utrymme.

        2. Fördelar och nackdelar

        Det finns alltid för- och nackdelar, oavsett vilken uppvärmningsform man väljer att installera hemma. Nedan följer de främsta för- och nackdelarna med att välja en luft-luftvärmepump.

        Energieffektiv uppvärmning

        Luft-luftvärmepumpar är kända för sin energieffektivitet. Moderna luft-luftvärmepumpar har en årsverkningsgrad på 5, vilket innebär att enheten levererar 5 kWh värme med endast 1 kWh el.

        Kort återbetalningstid

        Att investera i en luft-luftvärmepump är lönsam investering. Återbetalningstiden kan vara så låg som cirka 3 år, beroende på elpriset.

        Perfekt komplement till direktverkande el

        Luft-luftvärmepumpar är det perfekta komplementet för dig som endast värmer villan med direktverkande el i dagsläget, det vill säga med el-element.

        Enkel installation

        Installationen av en luft-luftvärmepump är relativt enkel och kräver inte omfattande byggnadsarbeten eller stora strukturella ändringar.

        Kyla på sommaren

        Luft-luft värmepumpar erbjuder inte bara uppvärmning utan kan också användas för att kyla hemmet under varma sommardagar. Det eliminerar behovet av att investera i en separat luftkonditioneringsenhet.

        Allergivänligt

        Luft-luft värmepumpar filtrerar luften när de arbetar och kan bidra till att minska allergener som damm, pollen och andra luftburna partiklar i inomhusmiljön. Detta kan vara till nytta för personer med allergier eller astma.

        Lång livslängd

        Luft-luft värmepumpar är vanligtvis hållbara och kan ha en lång livslängd om de underhålls korrekt. Det kan vara en långsiktig investering som ger värme och komfort under många år.

        Snabb uppvärmning

        Luft-luftvärmepumpar kan snabbt producera varm luft och sprida den i hemmet. Du kan snabbt få en behaglig inomhustemperatur.

        Miljövänlig uppvärmning

        Luft-luftvärmepumpar använder el för att driva enhetens kompressor. El har i Sverige en relativt låg miljöpåverkan och CO2-faktor, då merparten av elen produceras med vattenkraft, kärnkraft och vindkraft.

        Estetisk påverkan

        En luft-luftvärmepump kräver installation av både en inomhusenhet och en utomhusenhet. Det kan påverka utseendet på ditt hus, särskilt om enheterna inte är väl integrerade i byggnadens design.

        Risk för drag

        Luftens höga inblåsningshastighet kan upplevas som drag i vistelsezonen närmast värmepumpen, trots att luften är varm.

        Buller

        Luft-luft värmepumpar producerar ljud när de är igång. Även om moderna enheter är designade för att vara tysta, kan det fortfarande finnas vissa ljudnivåer som kan vara störande, särskilt om enheten är installerad nära sovrum eller vardagsrum.

        Svårt att värma större ytor

        För större ytor och för hus med två våningar krävs ofta två luftvärmepumpar.

        Behov av kompletterande uppvärmningskälla

        Oftast krävs en kompletterade uppvärmningskälla, vilket oftast blir direktverkande el som inte en energieffektiv uppvärmningsform.

        Problem om du inte har en öppen planlösning

        Med många rum kan det bli svårt för den uppvärmda luften att nå ut till alla rum, speciellt om du oftast har dörrarna stängda.

        Kan inte värma tappvarmvatten

        En luft-luftvärmepump klarar endast av att värma inomhusluften. Om du vill kunna värma tappvarmvatten krävs en luft-vatten värmepump eller bergvärmepump. 

        Sämre verkningsgrad ju kallare det är

        Värmepumpens verkningsgrad blir sämre ju kallare utomhustemperaturen är. Anledningen är att värmepumpen hämtar värmen från utomhusluften.

        3. Värmepumpens effektivitet COP

        COP (Coefficient of Performance) är ett värde som används för att mäta effektiviteten hos en värmepump. Det är ett sätt att beskriva förhållandet mellan den mängd värmeenergi som en värmepump producerar och den mängd elenergi den förbrukar.

        Om en värmepump har en COP på 3 betyder det att för varje enhet elenergi som den förbrukar, producerar den 3 enheter värmeenergi. Ju högre COP-värdet är, desto mer energieffektiv är värmepumpen.

        Det är viktigt att förstå att COP kan variera beroende på olika faktorer, till exempel utomhustemperaturen. Vid lägre temperaturer kan COP sjunka eftersom värmepumpen måste arbeta hårdare för att extrahera värmeenergi från kallare luft. Det är därför det är viktigt att välja en värmepump med en hög COP för att säkerställa effektiv drift även under kalla förhållanden.

        Att välja en värmepump med hög COP är fördelaktigt eftersom den kan producera mer värmeenergi med mindre elenergiförbrukning. Detta kan bidra till att sänka energikostnaderna.

        Värmepumpens effektivitet mätt över ett helt år beskrivs med årsvärmefaktorn SCOP. Med detta mått kan du enkelt jämföra olika värmepumpars prestanda mot varandra. 

        4. Ekonomi och återbetalningstid

        Att installera en luft-luftvärmepump är generellt sätt en lönsam investering. Det går att beskriva en värmepumps lönsamhet med en mängd olika lönsamhetsmått. Ett av de mest populära lönsamhetsmåtten är återbetalningstid, som beskriver hur många år det tar innan man får tillbaka investeringen.

        För att kunna beräkna återbetalningstiden för en luft-luft värmepump behöver man veta investeringskostnaden och hur mycket den årliga besparingen blir tack vare värmepumpen. Investeringskostnaden är inköpskostnaden för värmepumpen inklusive samtliga kostnader som exempelvis installation. För att kunna beräkna den årliga besparingen, behöver man uppskatta hur många kilowattimmar (kWh) el som kommer att sparas årligen tack vare värmepumpen.

        4.1 Räkneexempel med återbetalningstid

        En villaägare som värmer upp huset med direktverkande el investerar i en luft-luftvärmepump som beräknas kunna producera 5 000 kWh värme per år. Värmepumpen som har en årsverkningsgrad (SCOP) på 5 kostar 20 000 kr inklusive installation.

        A

        Med årsverkningsgraden 5 kommer det krävs i genomsnitt 1 kWh el för att producera 5 kWh värme. Värmepumpen kommer därmed använda 1 000 kWh el för att producera 5 000 kWh värme. 

        A

        Om villaägaren inte hade valt att installera värmepumpen, skulle det krävas 5 000 kWh el för att producera 5 000 kWh värme. Den årliga besparingen blir därmed 4 000 kWh el.

        A

        Värdet av 4 000 kWh bedöms vara 6 000 kr, med elpriset 1,5 kr/kWh. 

        A

        Återbetalningstiden blir därmed: Investeringskostnad / Årlig besparing = 20 000 kr / 6 000 kr = 3,3 år. 

        5. Ljudnivån

        Ljudnivån från en modern luft-luft värmepump kan variera beroende på olika faktorer, inklusive modell, tillverkare, installerad plats och driftsförhållanden. Generellt sett strävar tillverkarna efter att minska ljudnivån och moderna värmepumpar är utformade för att vara så tysta som möjligt.

        Den genomsnittliga ljudnivån för en modern luft-luft värmepump vid normal drift är cirka 20 – 30 dB för inomhusdelen och 40 – 55 dB för utomhusdelen. Vissa värmepumpar har tystare driftlägen eller ljudreducerande funktioner som kan minska ljudnivån ytterligare.

        Det är viktigt att notera att ljudupplevelsen kan variera från person till person och att toleransen för ljud kan vara individuell. Vad som upplevs som acceptabelt eller störande kan skilja sig åt.

        Om ljudnivån är en viktig faktor för dig är det rekommenderat att kontrollera tillverkarens specifikationer och angivna bullernivåer. Dessutom kan det vara bra att rådgöra med en professionell installatör för att diskutera ljudnivån och hitta en lämplig plats för installationen som minimerar eventuell störning.

        6. Storlek och dimensionering

        När man dimensionerar och väljer storlek på en luft-luft värmepump är det viktigt att ta hänsyn till flera faktorer. Det primära är att välja en värmepump med tillräcklig kapacitet för att effektivt värma ditt hem. Detta beror på faktorer som ditt hems yta, isolering, antalet rum, takhöjd och geografiskt läge.

        En värmepumps kapacitet anges vanligtvis i kilowatt (kW). Det är viktigt att inte överdimensionera eller underdimensionera värmepumpen. En överdimensionerad enhet kan slås av och på för ofta, vilket kan leda till onödigt slitage och högre energiförbrukning. Å andra sidan kan en underdimensionerad enhet kämpa med att upprätthålla den önskade temperaturen och inte ge tillräcklig komfort.

        För att dimensionera rätt storlek på värmepumpen är det bäst att rådgöra med en professionell installatör. De kan utföra en noggrann värme- eller kylbelastningsberäkning baserat på ditt hem och dina behov. De kommer att ta hänsyn till aspekter som husets isolering, fönster, klimatzon och önskad inomhustemperatur för att rekommendera rätt storlek på värmepumpen.

        Att välja rätt storlek är avgörande för att få bästa möjliga prestanda och effektivitet från din luft-luft värmepump, och det kan också hjälpa till att optimera energibesparingarna och komforten i ditt hem.

        7. AC på sommaren

        En luft-luft värmepump kan användas som en luftkonditioneringsenhet under sommaren genom att omvända processen för uppvärmning. Istället för att extrahera värme från utomhusluften och överföra den inomhus, tar värmepumpen värme från inomhusluften och släpper ut den utomhus. Genom att cirkulera kall luft i hemmet kan den skapa en behaglig inomhusmiljö under varma dagar.

        SEER-värdet (Seasonal Energy Efficiency Ratio) beskriver hur energieffektiv värmepumpen är för luftkonditionering. En högre siffra indikerar en effektivare värmepump med lägre elanvändning. 

        En fördel med att använda en luft-luft värmepump som AC är kostnadsbesparingen genom att eliminera behovet av att investera i en separat luftkonditioneringsenhet.

        Tänk dock på att en luft-luftvärmepump inte är lika effektiv som en traditionell kylmaskin som enbart är skapad för att producera kall luft. Tänk även på att din totala årliga energibesparing blir blir lägre om du använder din luft-luftvärmepump för att kyla huset sommartid. 

        8. Uppkoppling och App

        De flesta moderna luft-luftvärmepumpar har stöd för uppkoppling till internet, vilket innebär att de kan styras genom tillverkarens App. 

        Om du anser att det är viktigt att kunna stryra luft-luftvärmepumpen på distans, kontrollera att tillverkaren erbjuder denna funktion. 

        9. Garanti

        Det är viktigt att kontrollera garantitiden inför ett köp av luft-luftvärmepump. Garantitiden varierar mellan tillverkarna, men är oftast omkring 4 – 5 år.

        10. Populära tillverkare

        Det finns en mängd populära tillverkare av luft-luftvärmepumpar att välja mellan på den svenska marknaden. Exempel på tre populära tillverkare är IVT, Panasonic och Mitsubishi.

        IVT

        IVT är framstående svensk tillverkare av luft-luft värmepumpar. Företaget grundades 1970 i Tranås. Deras enheter kännetecknas av hög kvalitet, energieffektivitet och användarvänlighet. IVT är kända för deras långa garantitid. IVT erbjuder alltid 10 års garanti på värmepumpens kompressor. Denna garanti gäller för dig som installerar en värmepump som understiger 20 kW i din villa, om du servar värmepumpen enligt anvisningarna.

        Panasonic

        Panasonic är en global ledare inom värmepumpsteknik och har också en stark position i Sverige. Deras luft-luft värmepumpar är kända för sin effektivitet och hållbarhet. Om du köper en Panasonic luft-luft värmepump från en auktoriserad installatör (Panasonic PRO Partner) erbjuds normalt 5 års full garanti. Panasonics luftreningsteknik nanoe™ X kräver inte några filter eller underhåll. Reningstekniken använder hydroxylradikaler, som har förmågan att hämma föroreningar som virus och bakterier. 

        Mitsubishi Electric

        Mitsubishi Electric är en annan global marknadsledare inom värmepumpsteknik som har en stark närvaro på den svenska marknaden. De erbjuder energieffektiva enheter med avancerade funktioner och hög kvalitet. Mitsubishi erbjuder 5 års garanti på de flesta av deras luft-luftvärmepumpar. För att garantin ska gälla är det viktigt att du ytför en service av en akturiserad återförsäljare efter 3 år.

        11. Underhåll

        En luft-luftvärmepump kräver relativt lite underhåll, trots det är det viktigt att genomföra regelbundet underhåll för att bibehålla en optimal funktion och förlänga livslängden. Lista nedan visar fyra åtgärder som du kan förvänta dig att behöva utföra efter att du har installerat en luft-luftvärmepump hemma.

        A

        1. Rengör luftfiltren

        Kontrollera och rengör luftfiltren regelbundet, vanligtvis var 1-3 månad. Smutsiga filter kan minska luftflödet och påverka effektiviteten hos värmepumpen. Följ tillverkarens instruktioner för korrekt rengöring eller filterbyte.

        A

        2. Inspektera och rengör utomhusenheten

        Se till att utomhusenheten är fri från löv, skräp och andra hinder som kan blockera luftflödet. Utomhusenheten kan bli smutsig eller täckt av damm och skräp över tiden. Inspektera och rengör den regelbundet för att säkerställa optimal värmeöverföring

        A

        3. Kontrollera köldmedium

        Köldmediet i värmepumpen är viktigt för att säkerställa korrekt funktion. Låt en professionell tekniker kontrollera och fylla på kylmedlet vid behov.

        A

        4. Planera regelbundet service och underhåll

        Kontakta en auktoriserad tekniker för att utföra regelbundna servicebesök och underhåll på din värmepump. De kan kontrollera komponenter, justera inställningar och upptäcka eventuella problem i tid. En första service bör utföras efter cirka 3 år.

        Kom ihåg att följa tillverkarens specifika underhållsanvisningar. Regelbundet underhåll är viktigt för att säkerställa att din luft-luft värmepump fungerar effektivt och får en lång livslängd.

        12. Mer läsning

        Om du vill lära dig mer om luftvärmepumpar rekommenderar vi följande sidor:

        Energimyndigheten

        Läs mer om värmepumpar och vilken typ av värmepump som passar ditt hus: Energimyndigheten.se

        Vanliga frågor om luft-luft värmepumpar

        Vilken är den bästa luftvärmepumpen?

        Vi rekommenderar följande tre luft-luftvärmepumpar under 2023: Panasonic HZ35WKE, Mitsubishi Electric LN35 HERO 2.0 och Panasonic LZ35TKE. Vi baserar våra rekommendationer på tester utförda av Folksam och återförsäljaren Zave.

        Hur fungerar en luft-luftvärmepump?

        En luft-luft värmepump fungerar i grunden på samma sätt som alla andra typer av värmepumpar, med den stora skillnaden att luft-luft värmepumpar hämtar värmen från utomhusluften. Luft-luftvärmepumpens verkningsgrad kommer därmed bli lägre ju kallare utomhustemperaturen är. En luft-luft värmepump består av en utomhusenhet och en inomhusenhet. Inomhusenheten som monteras på en vägg värmer upp byggnaden genom att blåsa ut uppvärmd luft.

        Hur kan jag jämföra olika luft-luftvärmepumpar?

        Om du vill jämföra olika tillverkare och modeller av luft-luftvärmepumpar, tänk på följande:

        • Effekt (kW), det vill säga hur mycket värme som värmepumpen kan generera.
        • SCOP, det vill säga årsverkningsgraden som beskriver hur mycket värme som kan genereras per kWh el som värmepumpen använder.
        • SEER-värdet, som beskriver hur effektiv värmepumpen är för luftkonditionering.
        • Garantitid.
        • Ljudnivån, från både utomhus- och inomhusenheten.
        • Uppkoppling till internet och möjlighet att styra enheten på distans genom en App.

        Vilka byggnader har optimala förutsättningar för luft-luftvärmepump?

        Luft-luftvärmepumpar är ett perfekt komplement till dig som äger en villa, radhus eller fritidshus som i dagsläget värms med direktverkande el, det vill säga el-radiatorer. Anledningen till att luft-luftvärmepumpar bör vara ett komplement till en existerande uppvärmningskälla, är bland annat för att luft-luftvärmepumpen inte kan värma tappvarmvatten och att det är svårt att dimensionera värmepumpen för att klara av hela uppvärmningsbehovet när det är som kallast ute.

        Hur mycket el kan jag spara med en luft-luftvärmepump?

        Moderna luft-luftvärmepumpar har en årsverkningsgrad (SCOP) på cirka 5,0. Detta innebär att värmepumpen kan generera 5 kWh värme med endast 1 kWh el till kompressorn.

        Beräkningsexempel: En luft-luftvärmepump med årsverkningsgraden (SCOP) 5 kan generera 5 000 kWh värme per år. Värmepumpen använder därmed 1 000 kWh el per år. Om denna värme hade genererats med direktverkande el skulle det behövas 5 000 kWh el. Den årliga besparingen blir därmed 4 000 kWh.

        Hur mycket pengar kan jag spara med en luftvärmepump?

        En generell besparingspotential är att du kan sänka uppvärmningskostnaden med 50 – 70 %. Observera att besparingen kan variera stort.

        Varför ska jag installera en luft-luftvärmepump?

        Den främsta anledningen är att sänka husets uppvärmningskostnad. Fler anledningar kan vara följande:

        • Få komfortkyla sommartid.
        • En investering som är bra för miljön, eftersom du kommer använda mindre el. All elproduktion har en miljöpåverkan.

        Hur lång livslängd har en luft-luftvärmepump?

        Den tekniska livslängden är cirka 12 – 15 år. Tänk på att värmepumpen behöver reparation och service under denna tid.